Spoločnosť Teplitz, je výhradným predajcom vtokových mreží a rámov pre uličné vpuste a kanalizačných cestných poklopov a rámov. Tieto výrobky sú vyrobené z recyklovanej gumy s oceľovou výstužou a tvoria náhradu za bežné liatinové výrobky. Výrobky sú porovnateľné s existujúcou liatinou a v mnohom ju predstihujú. Hmotnosťou sú takmer trikrát ľahšie ako liatina, ich hmotnosť je iba 20,5 a 24,5 kg. Guma tlmí nárazy, tým je tichšia a šetrnejšia k spojom v asfalte. Obmedzuje vydrolenie spoja s asfaltom. Tieto výrobky riešia hlavne súčasný veľký problém, a to krádeže liatinových výrobkov a ich odpredaj do zberných surovín. Tieto výrobky sú vyrobené v Českej republike. Certifikáciu podľa ČSN EN 124 na C 250 previedol TaZÚS Ostrava AO 204 a výrobky sú chránené u patentového úradu v Prahe.